Vår verksamhet är igång!
Vi stänger inte ner - vi ställer om

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland är en länsförening som sedan 1968 arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Astma, allergi och annan överkänslighet är något många känner till och vi har medlemmar som påverkas dagligen av sina sjukdomar medan andra knappt känner av dem.

Föreningen försöker påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och tillgänglighet som andra medborgare.


Det är dags att mäta pollen - i hela landet!

Var tredje person har pollenallergi. Pollenprognoserna är en viktig hjälp för många att planera sin medicinering och vardag. Men halva Sverige står utan pollenprognoser.
Hjälp oss att sätta tryck på regeringen att mäta pollen i hela landet!
Skriv under namninsamlingen och sprid gärna till familj och vänner.

Nu är det nya numret av Allergibladet här!