Kalender - September

Luften du andas - en ren hälsofråga

I samband med FN:s internationella dag för ren luft, den 7 september, anordnar Astma- och Allergiförbundet ett lunchwebbinarium för att lansera sitt nya intressepolitiska program om luft.

Trots att svensk utomhusluft är bland de bästa i Europa orsakar luftföroreningar allvarliga konsekvenser för hälsa och liv. Varje år beräknas 7600 personer dö i förtid i Sverige till följd av hälsofarlig utomhusluft.

Barn är särskilt känsliga för dålig luft och 600 unga i varje årskull beräknas växa upp med nedsatt lungfunktion till följd av luftföroreningar. Personer med astma och allergi tillhör en grupp som är extra känsliga för luftföroreningar och forskning visar att luftföroreningar orsakar uppåt 1 200 akuta astmarealterande besök på sjukhus årligen. Flera studier konstaterar även att luftföroreningar ökar risken för att barn utvecklar astma.

Webbinarium
Luften du andas – en ren hälsofråga
Lunchwebbinarium 7 september kl 12- 13 (kostnadsfritt)

I samband med FN:s internationella dag för ren luft, den 7 september, lanserar vi vårt nya intressepolitiska program om luft.

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram detta program för att belysa varför Sveriges ambitioner för en ren och hälsosam utomhusluft behöver öka. Ingen ska dö eller bli sjuk i Sverige av smutsig luft.
Moderator: Kristina Ljungros, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet
Medverkande: Erik Melén, professor och specialistläkare, Pär Holmberg (Mp), EU-parlamentariker, Marie Pellas, ordförande Gröna bilister och Roger Sedin, enhetschef på luftenheten, Naturvårdsverket. Fler medverkande uppdateras löpande.

Webbinariet kommer att sändas live i vårt evenemang på Facebook 
Ingen anmälan krävs.

Frågor som tas upp på webbinariet:
• Vilka samband finns mellan luftföroreningar och hälsoeffekter på luftvägarna?
• Kan val av förskola påverka astma hos mitt barn senare i livet?
• Vilka förslag har Astma- och Allergiförbundet för förbättrad luftkvalitet?
• Vilka politiska ambitioner finns för att minska utsläpp av luftföroreningar och hur ser politiker på förbundets förslag?
• Finns åtgärder som både kan minska klimatbelastningen och hälsorisker p g a luftföroreningar?

 

Vårt politiska luftprogram
Astma- och Allergiförbundet tar fram detta program för att belysa varför Sveriges ambitioner för en ren och hälsosam utomhusluft behöver öka. Ingen ska dö eller bli sjuk i Sverige av smutsig luft.
Förbundet har tidigare arbetat med uteluften, men vi ser nu att området är aktuellt igen, bland annat på europeisk nivå i och med planer på uppdatering av EU:s luftkvalitetsdirektiv utifrån WHO:s kommande riktlinjer.
Vi har identifierat fyra fokusområden som särskilt viktiga när det gäller uteluften och tagit fram förslag på konkreta insatser på nationell och lokal nivå.
Våra prioriterade områden är:
• Höjda krav på luftkvaliteten
• Stadsplanering med barn i fokus
• Förbättrade luftkvalitetsmätningar och informationsinsatser
• Säkrade pollenmätningar

Välkommen!

Internationella dagen för atopiskt eksem

Atopikerna välkomnar er till ett kostnadsfritt seminarium online den 14 september.
Internationella dagen för atopiskt eksem är dagen då vi världen över samlar våra krafter, röster och expertis när vi uppmärksammar atopiskt eksem och alla de som dagligen kämpar, oavsett om man är patient eller närstående.
Syftet med eventet är att öka kunskapen och möjligheten till ett bra behandlingsresultat genom en stärkt relation mellan patient och vårdgivare.

Håll även utkik dagarna efter eventet då vi släpper exklusivt fördjupningsmaterial om KBT som egenvård, smörj, kortison och systembehandling. Vi kommer även att nylansera en behandlingsplansmall som du kan ta med dig till ditt vårdbesök för att lättare förstå ditt mål, ordination och uppföljning.

Allt finner du här på Atopikernas hemsida.
Välkommen!

Pga rådande pandemi och risken för att behöva ställa in till följd av sjukdom är detta seminarium förinspelat. Vi kommer dock ge er möjlighet att skicka in uppföljandefrågor efteråt och återkomma med svar på dessa i en Q&A.

Tema Urininkontinens

Information om urininkontinens och inkontinensskydd, som riktar sig både till män och kvinnor som vill lära sig mer om urininkontinens och om vilka produkter som finns för att undvika läckage, fukt och lukt.

Föreläsare är Ann-Sofie Jernkrook från Tena.
Ann-Sofie kommer att ge en introduktion om vad urininkontinens är och vilka inkontinens- skydd som finns.Tena är ledande i produktutveckling av inkontinensskydd för kvinnor och män.

Datum: 15 september 2021
Klockan: 15.00 – 17.00
Plats: Distans zoom
Kostnad: Ingen
Sista dag för anmälan är torsdag 9 september.
Anmäler dig gör du genom att ringa till vår kanslitelefon 013-12 30 60 eller mejla till Karin Klevelid, E-postadress: karin@funktionsratt-ostergotland.se

Du får länk till föreläsningen via e-posten efter anmälningstidens slut.
För att kunna delta behöver du ha tillgång till smartphone, surfplatta eller dator.

Välkommen!

För alla medlemmar i Östergötland
Astma- och Allergiföreningen i Linköping anordnar:

Frökärret runt i naturreservatet Tinnerö Eklandskap

En promenad på ca 3 kilometer runt fågelsjön Frökärret i Tinnerö Eklandskap. På denna relativt korta runda upplevs Tinnerös två unika delar – eklandskapet och våtmarker. Rundan passerar den fina fågelsjön Frökärret samt vackra hagmarker med ekar. Turen är relativt flack och går på grusväg/skogsväg. Hela rundan är bilfri (förutom ca 50 m vid en parkeringsplats).

Var: Tinnerö
När: söndagen den 26 september 2021
Samling: vid Fröbergets parkeringsplats kl. 10.00
Tid: ca 2 timmar

Ta med egen fikakorg och sköna skor!
Ingen föranmälan till denna träff!

  • Typ av tur

En promenad Frökärret runt.
Längd ca 3 km.

  • För vem/svårighetsgrad

Sträckan går på bilfri grusväg/skogsväg (förutom 50 m) och är lättvandrad eller lättcyklad.

  • Höjdpunkter på promenaden

Titta på fåglar vid Frökärret.
Titta på det nya insektshotellet vid Fröberget.
Passera förbi rundlogen vid Tinnerö.
Vackert eklandskap på stora delar av sträckan.

  • Start/slutplats

Rundan påbörjas vid parkeringen “Fröberget”.

  • Hitta hit

Du når området via Haningeleden. I höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö svänger du söderut mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon och följer Rosenkällavägen 1,5 kilometer. Tag sedan höger mot Tinnerö. Entrén ser du direkt vid avtaget.

  • Faciliteter

Det finns pick-nickbord vid Fröbergets parkering samt vid Tinnerö skog. Vid Tinnerö skog finns det grill möjligheter. Det finns ett vedförråd där, men tag gärna med egen ved för säkerhets skull.

Oktober

Temakväll - Universell utformning och tillgänglighet

Välkommen till en utbildning om Universell utformning och tillgänglighet.
Universell utformning utgår ifrån att alla människor är olika och har olika förutsättningar.
Det innebär att arbetsplatser, offentliga miljöer, information och kommunikation utformas så att de blir användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt.

Lite av innehållet:
• Tillgänglighet och universell utformning, är det samma sak?
• Vad är det för lagar och regler som styr?
• Vilka begrepp ska användas? Kan man säga handikappad?
• Hur kommunicera med någon som inte har fungerande hörsel eller syn?
• Checklista för tillgänglighet

Datum: Onsdag den 20 oktober
Klockan: 18.00 – cirka 20.00
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Linköping
Kostnad: Ingen kostnad

Du kan också delta på distans, men ej ställa frågor utan enbart titta och lyssna.

Program
18.00 föreläsningen startar
19.00 paus
19.15 föreläsningen fortsätter
20.00 Avslutning

Sista dag för anmälan är måndag 11 oktober
Anmälan till karin@funktionsratt-ostergotland.se

Välkommen!

Levande bibliotek - var med och utveckla sjukvården

Levande bibliotek kan beskrivas som en ”resursbank” bestående av personer med egen erfarenhet. Härifrån kan verksamheter ”låna” en samarbetsresurs för samarbete, en patient eller närstående, för att kunna ta tillvara på invånarnas erfarenheter.
– Levande bibliotek finns på flera ställen runt om i landet, bland annat i Jönköping och Kalmar. Vi ska ha en gemensam rutin för patient- och närståendemedverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen, så därför passar det bra att även Region Östergötland inför ett mer strukturerat arbetssätt, säger Helene Landin, samordnare för Levande bibliotek.

Bidra till utveckling och förbättring
Personer med olika bakgrund, erfarenhet och åldrar kan dela med sig av berättelser och tankar för att för att bidra till utveckling och förbättring av hälso- och sjukvården.
– Det kan handla om att delta på bland annat utvecklingsdagar, patientutbildningar, forskningsprojekt workshops och konferenser. Vi vill ta tillvara på patienters och närståendes erfarenheter av kontakter med vården för att kunna utveckla en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård, säger Helene.
Levande bibliotek är ett komplement till de samarbeten med patienter och närstående inom regionen som finns redan idag.
– Genom att se patienter och närstående som kunskapsbärande resurser kan vi sätta fingret på verkliga behov, erfarenheter och värdeskapande perspektiv. Vi behöver kraftsamla gemensamt för att minska skillnader i hälsa bland befolkningen. Levande bibliotek är en del av omställningen mot en mer proaktiv, personcentrerad och nära hälso- och sjukvård, säger Helene Landin.

Guide till merkostnadsersättning för barn 

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning och vill få koll på merkostnadsersättning för barn? Se vårt inspelade webbinarium från den 6 maj 2021 där vi går igenom hur ersättningen fungerar och förklarar delar som kan vara knepiga att förstå. Helt enkelt bra saker att känna till innan du skickar in din ansökan.

Må bra med qigong

Astma- och Allergiförbundet samarbetar med Reumatikerförbundet, Riksförbundet Hjärt-Lung och ABF kring uppstart av lokal qigong-verksamhet. Ett pilotprojekt har genomförts i Skaraborg tillsammans med föreningarna i Skövde respektive Västra Skaraborg (Lidköping med omnejd). Under våren kommer fyra filmer att sändas kring qigong och hur det går till.