Kalender - December

Inbjudan till digitalt föreningsmöte

- Vägledning om arbetande hundar i skolan
När: onsdag den 1 december kl 16.00 –17.00
Plats: Digitalt möte via Zoom  

Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker har tillsammans med allergi expertis tagit fram en praktisk vägledning om allergi och arbetande hundar i skolan. Svenska barnläkarföreningens allergisektion och Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) står bakom den.

Syftet med vägledningen är att lyfta fram konsekvenser och aspekter av arbetande hund i skolan för personer med pälsdjursallergi och vilka åtgärder som rekommenderas om sådana hundar planeras.
Vid mötet berättar förbundsordförande Maritha Sedvallson om bakgrunden till att vägledningen togs fram. Marie-Louise Luther, intressepolitisk handläggare, tar upp vägledningens syfte och innehåll och det finns möjlighet att ställa frågor.
Den nya vägledningen finns här.

I slutet av mötet ges även aktuell information från förbundet och tid för erfarenhetsutbyte och frågor.
Välkommen!

Inbjudan till workshop

- Ta kontroll över din astma
När: måndag 6 december 2021, kl. 16.00 – 17.00
Plats: Digitalt möte via Teams
Har du frågor kan du alltid kontakta oss via: astma-allergi.ost@fontanen.org

Astma och Allergiföreningen Östergötland tillsammans med Region Östergötland, ImagineCare och AsthmaTuner hälsar alla varmt välkomna till en workshop för att lära sig mer om egen monitorering av astma. Målet är att du ska kunna leva utan symptom. Genom att regelbundet testa din astma och få rätt behandling kan du nå dit.

Region Östergötland har tillsammans med ImagineCare, Sveriges marknadsledande plattform för egen monitorering, och AsthmaTuner, en världsledande digital spirometer utvecklad inom svensk sjukvård, inlett ett samarbete kring astma.
Genom digital egen monitorering kan patienterna själva mäta sin astma och direkt få individanpassade behandlings instruktioner via sin mobiltelefon eller surf platta. För vården innebär det att man mer effektivt kan behandla och följa upp patienter med astma.

Under workshopen kommer du att få höra mer om hur egen monitorering fungerar i praktiken samt ställa frågor till representanter från ImagineCare, AsthmaTuner och Region Östergötland

Januari

Julgransplundring

När: lördag den 8 januari, kl 13.00
Plats: I lokalen Thapperska

Vi städar ut julen! och vi kommer även erbjuda:
  • Dansa runt granen
  • Fiskdamm
  • Kaffe och bulle
  • Saft och kaka
  • Te och trevligt sällskap
  • Eller blanda som du vill..

Ring Annelie på telefonnummer 0704 - 75 48 84 minst 3 dagar innan så vi vet att ni kommer!

Februari

Årsmöte

Västra Östergötlands Astma- och Allergiförening
När: lördagen den 26 februari 2022, kl 14.00.
Plats: Föreningens egen lokal på adress Vagngatan, Motala (gamla tandläkarmottagningen) på Skolgårda Skola.

Anmälan senast 23 februari 2022 till Monica på tel. 070-593 73 09 eller via mail monicajr.mj@gmail.com

Årsmöte

Astma o allergiföreningen Norrköping
När: måndagen den 28 februari 2022, kl 18.30.
Plats: Lokalen Solen på Thapperska Gamla Övägen 23
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i lokalen
     
Föreningen bjuder på lättare förtäring
OBLIGATORISK anmälan var god uppge eventuella matallergier
För att alla ska kunna medverka på årsmötet: kom doftfri

Anmälan senast 25 februari till Annelie Wigh 0704 - 75 48 84
eller Rulle 0706 - 20 40 66
Välkomna önskar styrelsen

Mars

Årsmöte

Astma- och Allergiföreningen i Linköping
När: 1 mars 2022, kl 18.00.
Plats: Meddelas senare

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att deltaga på årsmötet och ta del av verksamheten.
Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga en vecka före årsmötet.

Anmälan via telefon 013 - 10 34 82 eller via e-post
astma-allergi@fontanen.org senast 22 februari 2022.

Digital Astmaskola

Tanken var att Astma- och Allergiföreningen i Östergötland skulle startat upp en digital astmaskola för vuxna tillsammans med Allergicentrum under hösten. Eftersom Allergicentrum haft stort personal bortfall under hösten och knappa resurser planerar vi i stället för digital astmaskola våren 2022.
De datum som vi planerar för 9/3 och 23/3 2022
Astmaskolan är uppdelad på två tillfällen och kommer att erbjudas på kvällstid. För att kunna delta behöver du ha tillgång till smartphone, surf platta eller dator.

Om du redan nu vill anmäla ditt intresse för att deltaga meddelar du ditt intresse till vår ombudsman via e-post astma-allergi.ost@fontanen.org så skickar vi ut information direkt till dig. Vi kommer också att förmedla information via Allergibladet, sociala medier och e-post.