Välkommen!

Astma- och Allergiföreningen i Östergötland är en länsförening som sedan 1968 arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Astma, allergi och annan överkänslighet är något många känner till och vi har medlemmar som påverkas dagligen av sina sjukdomar medan andra knappt känner av dem.

Föreningen försöker påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och tillgänglighet som andra medborgare.

Nu är det nya numret av Allergibladet här!

Det här är 
Astma- och Allergiförbundet