Att söka bidrag från barnallergifonden

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer barn med svår astma och allergi. Barnallergifonden delar ut bidrag två gånger per år.

Vem kan söka?
 • Ansökan görs av barnets/barnens målsman. Medlemskap i Astma- och Allergiförbundet sedan minst tolv månader krävs. Ansökan kan ske upp till den dag barnet fyller 18 år
Till vad kan man söka?
 • Rekreationsresa
 • En ”guldkant” till exempel en fest, upplevelse, cykel eller musikinstrument
 • Föreningsaktivitet
Hur söker man?
 • Ansökan görs på Barnallergifondens ansökningsblankett.
 • Med ansökan skickas kopia på läkarintyg från vårdinrättning, ej äldre än två år, som styrker barnets diagnos.
 • Blanketten måste vara komplett ifylld för att ansökan ska behandlas.
 • Handlingar skickas inte tillbaka.
 • Beslut om stöd fattas uteslutande på grundval av den skriftliga ansökan.
 • Sekretesspolicy
Viktiga datum
 • 1 mars – första ansökningsperioden börjar
 • 1 april – sista ansökningsdagen för första ansökningsperioden
 • 1 oktober – andra ansökningsperioden börjar
 • 1 november – sista ansökningsdagen för andra ansökningsperioden

Har du frågor om Barnallergifonden?
Kontakta Elinor Gustavsson
E-post: elinor.gustavsson@astmaoallergiforbundet.se
Telefon 08 506 28 205

www.astmaoallergiforbundet.se

Av sekretesskäl avhandlas inga ärenden via telefon. Ansökningshandlingarna behandlas konfidentiellt. Beslut meddelas skriftligen.

Ansökan görs via Barnallergifondens ansökningsblankett.

 • Med ansökan skickas kopia på läkarintyg från vårdinrättning, ej äldre än två år, som styrker barnets diagnos.
 • Blanketten måste vara komplett ifylld för att ansökan ska behandlas.
 • Handlingar skickas inte tillbaka.
 • Beslut om stöd fattas uteslutande på grundval av den skriftliga ansökan.