Oro vid covid

Region Östergötland erbjuder ett självhjälpsprogram vid oro för covid-19, via 1177.se.
Programmet är utvecklat och vetenskapligt utvärderat av forskare vid Karolinska Institutet och är baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT. Det tar tre veckor att gå igenom alla delarna och är till för den som vill lära sig att hantera sin oro på egen hand. Programmet är kostnadsfritt och det krävs ingen anmälan eller något besök i vården för att ta del av det. Allt som krävs är att personen loggar in på 1177:s e-tjänster och startar programmet.

Självhjälpsprogram vid oro för covid-19
Innehållet gäller Östergötland
Coronapandemin och covid-19 har förändrat livet på många sätt. Känner du en oro som påverkar din vardag? Då kan du få stöd genom ett självhjälpsprogram på nätet.