Rapport från Astma- och Allergiförbundet:

Stora brister i den svenska astma- och allergivården

Astma- och allergivården i Sverige
I rapporten lyfter Astma- och Allergiförbundet en ny undersökning utförd bland förbundets medlemmar för att undersöka olika upplevelser av vården i Sverige. Undersökningen visar bland annat att:

  • Endast 15 procent anser att vården är bra på att erbjuda patientutbildning.
  • 67 procent anser att vården är dålig på att erbjuda en personlig behandlingsplan.
- De här resultaten är särskilt bekymmersamma eftersom det är nödvändigt för alla med astma och allergi att själva kunna ta hand om sin sjukdom och sina symtom. Det är också viktigt att veta när det är dags att söka vård, säger Helena Färnsten, tf generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

I de flesta fall kan utredning och behandling för både astma och allergier ske inom primärvården, men mer besvärliga symtom kan kräva specialistvård. Enligt undersökningen tycker många patienter att det brister i samverkan mellan primär- och specialistvård, något som Astma- och Allergiförbundet arbetar för att förbättra.


Astma och allergi – en vanlig kombination Astma- och allergibesvär förekommer ofta tillsammans och forskning visar att obehandlad, felbehandlad eller dåligt utredd allergi kan leda till att patienten utvecklar kronisk astma. För en tredjedel av alla svenskar som har pollenallergi leder besvären till astma.

Utöver individens lidande har både astma och allergier även en stor hälsoekonomisk påverkan på samhället, både direkt, genom kostnader för sjukvård och läkemedel, och indirekt genom kostnader för sjukfrånvaro eller sjuknärvaro.


Om rapporten: Läs Astma- och Allergirapporten – om vår tids vanligaste kroniska folksjukdom i sin helhet här.


Rapporten har producerats av Astma- och Allergiförbundet i samarbete med Sanofi, Novartis, ALK, AstraZeneca och Chiesi Pharma.