Kalender 2023

Mars

Följ med oss på besök på Östergötlands museum

När: 29 mars 2023 kl. 14.00
Adress: Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping.

Östergötlands museum är hela länets museum. Verksamheten i och utanför huvudbyggnaden, och över hela länet, är till för alla. Föremålen, bilderna och berättelserna som museet vårdar och förvaltar är vårt gemensamma minne – spåren av Östergötlands plats i världen,
och världens plats i Östergötland.

Föreningen står för entréavgiften för medlemmar. Du besöker de olika utställningarna i den ordning du vill.
Obligatorisk anmälan till astma-allergi@fontanen.org eller via telefon 013-10 34 82 senast den 24 mars 2023.

Utbildning om astma för vuxna under 2023

Vill du lära dig mer om astma hos vuxna? Med stöd från Region Östergötland kommer vi att kunna erbjuda två tillfällen under året där du får möjlighet att öka dina kunskaper om astma och astmabehandling.

Vi återkommer med exakta datum lite senare under året.
Vill du redan nu anmäla ditt intresse för att deltaga så skickar du ett meddelande till vår ombudsman via e-post astma-allergi.ost@fontanen.org så återkommer vi till dig.

Astma- och Allergiföreningen Norrköping

Under sexton söndagar mellan 16.30 - 17:30 har Astma- och Allergiföreningen Norrköping tillgång till varmbadet på ViN med en vattentemperatur på ca 34 grader.

Första gången för vårterminen är söndagen 15 januari 2023. Sista gången för terminen är söndagen 7 maj 2023

OBS! Inget bad söndagen 9 april 2023 (Påskdagen)

Tvagning FÖRE bad, DOFTFRITT och ingen förtäring är det som gäller. Var på plats i god tid då vi behöver passera dörren gemensamt!

Föranmälan innan varje tillfälle till Annelie på telefon, 0704- 75 48 84.

Varmt välkomna önskar badvärdarna

Utbildning till Forskningspartner

Forskningspartner – vad är det?
En forskningspartner har unika kunskaper om sin eller en anhörigs funktionsnedsättning och/eller sjukdom och hur det är att leva med den.
Efter genomgången utbildning till forskningspartner finns möjligheten att ingå i ett forskningsprojekt och utifrån sina egna möjligheter delta i
forskning från forskningsidé till slutresultat.

Utbildningens innehåll
I utbildningen ingår kunskap om forskningsprocessens olika delar, forskningsmetodik, forskningsetik, att vara forskningspartner i en forskargrupp, möjligheter och utmaningar som forskningspartner, forskningsfinansiering samt att söka och värdera vetenskaplig information.
Utbildningen genomförs i form av föreläsningar, diskussioner, hemuppgifter och viss litteraturgenomgång.
Vad behövs för att kunna delta:
  • Goda kunskaper i att tala/teckna, läsa och förstå svenska.
  • Att våga och vara beredd på att ta plats i ett forskningsteam, själv eller tillsammans med ytterligare en forskningspartner.
  • Grundläggande datorvana för att kunna mejla, söka fakta och delta i webbinarier vid behov.
  • Goda kunskaper om egen eller anhörigs funktionsnedsättning och/eller sjukdom.
  • Att ha fått perspektiv till erfarenheterna för att kunna vara företrädare för fler än sig själv.
  • Ha tiden som krävs för ett engagemang i ett forskningsprojekt efter avslutad utbildning.
  • Nyfikenhet på forskning och rollen som forskningspartner.

Preliminära datum för utbildningstillfällen hösten 2023:

Datum för utbildningstillfällen hösten 2023, är ännu ej satta.
Löpande ansökan görs via mejl till Susanna Ahlström på Funktionsrätt Östergötland.
I ansökan berättar du om dig själv och reflekterar kring dina kvalifikationer gällande kraven under rubriken Vad behövs för att kunna delta.


För frågor och ansökan kontakta:
Funktionsrätt Östergötland
Susanna Ahlström
Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-postadress: susanna@funktionsratt-ostergotland.se
Mobil: 070-256 42 35 (sms)